תקנון ומדיניות האתר

ח.פ 570066530

 

על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנו מקפידים על הכללים הבאים:

 

.1 קבלת הבקתות והחדרים החל מהשעה 15:00

 

.2 שעת עזיבה עד השעה 11:00 (בשבת עד 18:00)

 

.3 אמצעי תשלום – מזומן או אשראי בלבד (עד שלושה תשלומים ללא ריבית) ויזה, מסטרקרד ואמריקן אקספרס.

 

.4 תינוק הוא מי שגילו פחות משנתיים.

 

.5 בסופי שבוע חגים וחופשים מינימום 2 לילות, אלא אם כן נקבע אחרת.

 

.6 סביר שאחדים מאורחינו אינם אוהבים חיות מחמד מכל סוג וגודל לכן השאירו אותן בבית.

 

.7 העישון בבקתות והחדרים אסור.

 

.8 סידרנו עבורכם פינות מנגל מיוחדות , עשיית מנגל אפשרית אך ורק בפינות אלה.

 

.9 אין לבשל, למנגל ולטגן בתוך הבקתות והחדרים.

 

.10 אין להוציא מגבות מהבקתות והחדרים.

 

.11 על מנת לאפשר מנוחה ובילוי לכלל אורחינו נהוגות אצלנו שעות שקט: אין להשמיע מוזיקה או להרעיש מחוץ לבקתות בין השעות 23:00 ל .07:00

 

.12 האירוח הכפרי וכל שירותיו הנלווים מיועדים לאורחי האירוח בלבד, אין להזמין אורחים, לא לאתר האירוח עצמו ולא לכל השירותים שהוא מעניק לאורחיו בין אם בחינם ובין אם באמצעות הטבה כזאת או אחרת.

 

.13 תיירות קיבוץ אורטל תהא רשאית להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/או חלקן וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח.

 

.14 תיירות קיבוץ אורטל רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. תיירות קיבוץ אורטל תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה מועד פרסומם.

 

.15 אין תיירות קיבוץ אורטל אחראית על שמירת רכושכם בעת שהותכם בו, אנא שימרו עליו.

 

 

השירותים הבאים בלבד כלולים באירוח על בסיס BB:

 

.1 לינה וארוחת בוקר על בסיס מספר האנשים המצוין בהזמנה

 

רישום הזמנה מקוונת

 

.1 אמצעי הרכישה: הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.

 

.2 בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן – "פרטי הרכישה".) בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בכל שירות שיוזמן דרך האתר. תיירות קיבוץ אורטל לא תישא באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

 

.3 הקשת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מקישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

.4 תיירות קיבוץ אורטל תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר תיירות קיבוץ אורטל. במקרה זה רשאית תיירות קיבוץ אורטל למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

.5 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של תיירות קיבוץ אורטל. תיירות קיבוץ אורטל תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן בכל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. תיירות קיבוץ אורטל לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיפים ,4 5 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, למבלי לקבל את אישור המשתמש לכך מראש ובכתב.

 

.6 הזמנה תתבצע באתר באמצעות כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה תיירות קיבוץ אורטל, לשם אישור על ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, ביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד ואישורה יתבצע לאחר שנציג תיירות קיבוץ אורטל חזר למשתמש ואישר את הזמנתו, ללא אישור אין ההזמנה מחייבת את תיירות קיבוץ אורטל.

 

7 .המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

 

8 . תיירות קיבוץ אורטל רשאית לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות אך הזמנה שכבר בוצעה ואושרה תכובד במחירה על כל תנאיה.

 

ביטול עסקה:

.1 התנאים הרשומים מטה מעוגנים בדיני הגנת הצרכן ואלו התנאים שנפעל על פיהם, במידה וחס וחלילה תרצה/י לבטל הזמנתך.

אופן הביטול : מובהר בזאת כי הודעת ביטול תקפה הינה הודעה שניתנה בכתב בלבד, והודעת ביטול בעל פה לא תיחשב. את הודעת הביטול ניתן להעביר באמצעות פקס, לפקס שמספרו 04696074 או באמצעות אי מייל לכתובת דוא"ל hazmanot.ortal@gmail.com במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ יחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.

 

ביטול בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק: במקרה של ביטול אחרי יותר מ-14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ו/או פחות מ- 7 ימי עסקים למועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים:

מדיניות ביטולים מעודכנת לתקופת המלחמה – תקף מה -7.10.20233
דמי ביטול:
עד שלושה ימים להגעה ללא עלות.
פחות משלושה ימים להגעה- 50% מערך העסקה
ביטול העסקה ביום ההגעה- 100% דמי ביטול.

ד. בביטול של 24 שעות ופחות קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 100% מערך ההזמנה. גם במקרה הנזכר בסעיף 6 לעיל, השבת התמורה, בקיזוז דמי הביטול הנזכרים לעיל, תיעשה בתוך 7 ימים ממועד הגשת הודעת הביטול בכתב ובאותו אופן בו התבצע התשלום.

 

.6 תיירות קיבוץ אורטל רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תיירות קיבוץ אורטל בקשר לכך.

 

פרטים נוספים על אתר האירוח הכפרי ניתן למצוא באתר אינטרנט זה . ברצוננו להדגיש:

 

.1  המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של תיירות קיבוץ אורטל, וכי ל תיירות קיבוץ אורטל שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו.

 

.2  המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, ו/או חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של תיירות קיבוץ אורטל, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.

 

.3 המשתמש מצהיר מאשר ומסכים כי הלוגו והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים תיירות קיבוץ אורטל. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי לתיירות קיבוץ אורטל.

 

.4 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר האינטרנט עלול להיות כרוך בסיכונים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שיעשה באתר ו/או במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

.5 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין מראה אתר האירוח במציאות.

 

.6 המידע מוצג באתר כפי שהוא is"). ("as תיירות קיבוץ אורטל אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

.7 תיירות קיבוץ אורטל עושה הכל כדי שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו חלקי וכללי בלבד. תיירות קיבוץ אורטל לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר.

 

.8 תיירות קיבוץ אורטל לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,

כתוצאה מהמפורט להלן:

 

א. עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.

 

ב. שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, תיירות קיבוץ אורטל או מכל סיבה אחרת.

 

ג. חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש תיירות קיבוץ אורטל ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.

 

.9 תיירות קיבוץ אורטל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

 

.10 תיירות קיבוץ אורטל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע לא על ידה.

 

.11 תיירות קיבוץ אורטל אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.

 

.12 לנוחיות המשתמש באתר תיירות קיבוץ אורטל, עשוי האתר להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. תיירות קיבוץ אורטל אינה נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. תיירות קיבוץ אורטל אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר תיירות קיבוץ אורטל.

 

.13 תיירות קיבוץ אורטל רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תיירות קיבוץ אורטל בקשר לכך.